Turist info

...Obavještavamo sve iznajmljivače smještajnih kapaciteta da je omogućena prijava i odjava gostiju putem interneta. ...

Kampovi

...Kamp Rožac je smješten u Okrugu Gornjem. Cijeli prostor kampa okružuje prekrasna plaža, a sam kamp je skriven u gustoj borovoj šumi. ...

Znamenitosti

...U uvali Kancelirovac pod polaču na sjeverozapadnoj obali otoka Čiova nalaze se ostatci Kaštela sv. Ivana. ...

Znamenitosti

Sv. Karlo Boromejski

Župna crkva Svetog Karla Boromejskog u današnjem obliku sagrađena je 1735. godine. Na njezinu se mjestu prije nalazila kapelica, posvećena istome svetcu. Današnja je crkva jednostavna građevina s četvrtastom apsidom i preslicom za dva zvona na pročelju.

Sv. Ivan Krstitelj

Kapela Sv. Ivana Krstitelja nalazi se u Donjem Okrugu. Godina gradnje crkve je nepoznata. Spominje je Andreis u 17. stoljeću i kaže da su je sagradili seljani. Crkvica je tijekom vremena nadograđivana.

 

Ljetnikovac Racettin

Ljetnikovac se nalazi u uvali Racetinovac (Pantera). Naročito pobožna obitelj Racettin podiže svoj ljetnikovac i crkvicu posvećenu sv. Antunu pustinjaku 1630. godine. 

 

Uvala Kancelirovac

U uvali Kancelirovac na sjeverozapadnoj obali otoka Čiova nalaze se ostatci Kaštela sv. Ivana, podignutog poput utvrde na hridima stijena.

 

Crkva Svetog Teodora

Crkva Svetog Teodora nalazi se pokraj mora. Nije poznata godina njezine gradnje, no spominje se 1439. godine. Današnja je crkva sagrađena na mjestu srušene starohrvatske crkve od koje su ostali djelovi kamenog namještaja. Crkva je 1963. godine proglašena spomenikom kulture. Danas je to grobljanska crkva.

 

Vrijeme

Facebook

Pišite nam